Doel van mijn bedrijf is mensen te inspireren om de volgende stap op hun ontwikkelingspad te zetten. Ik doe dit als sociaal ondernemer. De samenleving heeft mijns inziens behoefte aan sociaal ondernemers die het initiatief nemen of helpen bij het tot uitdrukking brengen van maatschappelijke veranderingen en verschuivingen.

Ter illustratie de definitie van sociaal ondernemerschap:
Een sociaal ondernemer pakt een maatschappelijk probleem op bedrijfsmatige manier aan en brengt daarmee een duurzame maatschappelijke verandering te weeg. Daarbij staat de maatschappelijke winst op de eerste plaats, de financiële winst is noodzakelijk om te blijven bestaan.

 

Maatschappelijke veranderingen

Mijns inziens is op macroniveau een verschuiving gaande van een maatschappij waarin het denken en de ratio centraal staat naar een samenleving waarin het voelen belangrijker is.
– De maatschappij wordt uitgedaagd een veilige saamhorige plek te zijn, terwijl de samenleving de afgelopen decennia steeds meer geïndividualiseerd is geraakt met een nadruk op het verwerven en behouden van materiële zaken en verworven rechten (bijv. verzet verhogen AOW-leeftijd, delen van lasten binnen Europa);
– Organisaties worden uitgedaagd te veranderen naar netwerken omdat mensen de bestaande structuren meer belastend dan ondersteunend ervaren (bijv. minder regeldruk, processen vereenvoudigen, minder overheid, standaard hypotheekproducten);
– Van leiders wordt verwacht dat zij meer vanuit vertrouwen gaan opereren en de neiging tot control loslaten (bijv. Het Nieuwe Werken);
– Individuen worden uitgedaagd het tempo van veranderingen bij te houden evenals hun contacten via sociale media en lopen daarbij tegen de grenzen aan van wat ze kunnen verwerken (bijv. toename burnout en adhd/add);
– Jongeren staan voor de opgave wereldissues op te lossen, die zulke grote consequenties hebben dat het moeilijk is te bepalen waar te beginnen en vertrouwen te hebben dat jouw bijdrage daarin van belang is.

Deze ontwikkelingen stimuleren mij in mijn sociaal ondernemerschap.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.