Ik inspireer mensen een volgende stap op hun ontwikkelingspad te zetten.

Dat is wat mij drijft en waarvoor ik iedere dag graag opsta. Ik doe dit als coach en dan in het bijzonder voor hoogbegaafden, als teamrolexpert en als dialoogtrainer en -begeleider.

Bij al deze activiteiten staat het aandachtig luisteren en het onderzoeken van persoonlijke ervaringen centraal. Een ontdekkingstocht naar wat nog niet gezegd wordt en wat je nog niet onder woorden kunt brengen, maar wat je wel kan helpen jezelf en de ander beter te begrijpen.
Het is mijn passie om deel te nemen aan deze ontdekkingstochten en waar nodig te begeleiden. Dat ik een tijdje meereis in je gedachtenwereld om te helpen verhelderen.

De laatste jaren ben ik steeds dichterbij mijn missie in het leven aan te komen. Ik merk dat waar het mij uiteindelijk om gaat is plekken te creëren waar mensen helemaal zichzelf kunnen zijn en saamhorigheid kunnen ervaren. Een plek waar je kunt opladen en herstellen om vandaar uit weer de wereld in te gaan. Ik noem dat het creëren van oplaadplekken en heb alles wat ik daarover heb ontdekt in een boek bijeengebracht.

Biografie

Claudia Volders – Follow me (2014)

In mijn werkzame leven ben ik – eerst onbewust en later bewust – steeds op zoek naar dat wat niet gezegd wordt. De onderstroom in de organisatie. Om vervolgens met deze kennis de organisatie soepeler te laten lopen, zodat mensen tot hun recht komen en het met elkaar naar hun zin hebben. Als dat lukt gaan de productiviteit, de resultaten en de kwaliteit ervan haast vanzelf met sprongen omhoog. Dat voor elkaar krijgen is een belangrijke drijfveer voor me.

Ik ben in Amsterdam geboren (1970) en opgegroeid. Van mijn 16de tot mijn 18de ging ik naar een United World College; een school waar de kracht van diversiteit, het besef van gelijkwaardigheid en persoonlijke verantwoordelijkheid (leiderschap) centraal staan. Dat zijn belangrijke vormende jaren geweest.

Na een rechtenstudie ben ik bij de gemeentelijke overheid gaan werken. In de achttien jaar dat ik bij gemeenten werkte, werd ik steeds aangetrokken door ontwikkelingsvraagstukken. Individuele ontwikkeling, teams, afdelingen en organisaties als geheel. Daar heb ik vervolgens vanaf 2010 mijn werk van gemaakt. Eerst bij Het Consulaat, toen als zelfstandige en sinds 2017 ook in de maatschap Spirit of the Age samen met Olga Plokhooij.

Ik heb me geschoold in dialoogbegeleiding, bemiddeling, coaching, teamrolmanagement, focusing, authentiek leiderschap en verandermanagement. En om begrip te krijgen voor complexiteit werk ik graag met een systemische benadering van vraagstukken om patronen en verbanden te zien en begrijpen.

Als je in bewegende beelden wil ontdekken wie en hoe ik ben, dan kun je dit interview kijken (in het Duits).

 

Naast mijn professionele leven ben ik vriendin van Erik en moeder van Florien (1997) en Emy (2003).
Ik woon en werk in de Achterhoek en werk ook in Amsterdam.
Ik vind het heerlijk om te lezen, te rommelen in mijn tuin en te luisteren.