Gedrevenheid en hoogbegaafden

Veel energie ervaren. Gaan, gaan, gaan. Alles zien. Flow ervaren. Helemaal aangaan op een idee. Een oneindige stroom aan ideeën. Heel lang volhouden. Weten dat het zal lukken. Alles meteen oplossen.

Dat zijn wat eerste associaties in een groep van hoogbegaafden over wat “gedrevenheid” in je oproept. We onderzoeken deze avond dialogisch wat de rol van gedrevenheid is in onze levens en ook wat de keerzijde daarvan kan zijn. Dialogisch onderzoeken betekent dat we beginnen met het delen van ervaringen over gedrevenheid en daarna kijken welke patronen, gemeenschappelijkheden of issues we ontdekken.

Ieder van ons ervaart intense gedrevenheid, maar wel op heel verschillende gebieden: in het denken, in sport, in muziek maken, in een doel realiseren, in relaties, in bouwen en in organiseren. Iedereen heeft een eigen focus, maar de onderliggende principes zijn hetzelfde. 

We ervaren allemaal een grote onstopbare stroom in onszelf, die zich moeiteloos voltrekt alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Als kind vinden we dit volkomen normaal, omdat je niet anders weet omdat je nog geen inkijkjes hebt gekregen in de binnenwereld van anderen. We willen gewoon iets creëren en kunnen ons prima voorstellen hoe dat er idealiter eruitziet. En als we aan de slag gaan, merken we vaak dat het realistisch en praktisch uitvoerbaar is en soms helaas te hoog gegrepen.

Deze creatiekracht komt ook met nadelen. Want hoogbegaafden kunnen soms ver vooruitdenken en merken dat ze te ver voor de troepen uitlopen. Vooral als je jong bent kan het ontluisterend zijn om te ervaren. Dat je ideeën niet verwelkomd worden maar raar gevonden worden of niet begrepen of als streberig of “te” worden gezien.

Dat kan een rem gaan vormen. Niet op de gedrevenheid zelf, want dat is als het ware een natuurkracht in jezelf en je weet dat er steeds weer wat nieuws komt. Het zet vooral een rem op het delen van wat je bedenkt. Die schroom ontstaat, omdat niets zo erg is als weggelachen worden of je onbegrepen voelen. Dat kan intense gevoelens van zelftwijfel, interne afwijzing, schaamte en eenzaamheid oproepen en dan liggen verdriet en depressie op de loer. Terwijl je tegelijkertijd ook zeker weet dat je ideeën goed zijn en dat ze kloppen. Dat weten is een stevige kern waaruit die gedrevenheid waarschijnlijk ook voortkomt, maar voelt soms als een arrogante gedachte. 

Ons gesprek gaat verder naar hoe om te gaan met ideeën en intenties waar niet prettig of stimulerend op wordt gereageerd of überhaupt niet, omdat daar (nog) geen voedingsbodem voor is. Is het OK dat maar een miniem percentage van je ideeën tot uitvoering komt? Ga je het dan alleen doen? Zet je door, ga je drammen of zet je je denkkracht in om te overtuigen? Wacht je tot de tijd rijp is? 

Misschien zijn we “high maintenance machientjes”. En welke maintenance hebben we dan nodig?

We komen op een paar punten die van belang voor ons zijn: 

 • Goed voor jezelf zorgen en dus (steeds beter) weten wat je nodig hebt en daar ook naar handelen. Denk aan quality time, prikkeling, tegenspraak, rust, ontspanning; dat verschilt per persoon en per dag.
 • Een goed team om ons heen dat aanvullend is op je kwaliteiten, waar je je veilig genoeg voelt om ideeën naar voren te brengen en dat een valide spiegel kan zijn voor je ideeën. 
 • Af en toe iets heel ingewikkelds doen en voor het hoogst haalbare gaan.
 • Een plek vinden of creëren waar je (je) wild kunt denken en ideeën kunt uiten. Bijvoorbeeld door jezelf regelmatig te omringen met andere hoogbegaafden.
 • Je verbinding met je omgeving onderhouden door te onderzoeken welke aannames je doet over de reacties die je krijgt op wat je bedenkt: Is mijn idee werkelijk zo raar? Ligt het aan mij en ben ik toch niet zo slim als ik dacht? Ligt het aan mij en kan ik het slimmer aanpakken?  Kan ik een vertaalslag maken om een begin van begrip te creëren? Klopt mijn idee weldegelijk, maar komt het te vroeg? Moet ik me dit persoonlijk aantrekken of zegt dit iets over de context waarin ik me begeef? 

Daarna raakten we aan onze hechting aan ideeën en de rol van ons ego bij wat we in onze gedrevenheid creëren. Zijn ideeën van ons? Stomen ideeën door ons heen? Of zijn ze er al en pikken we ze als eerste op? Kun je genoegen nemen met het planten van zaadjes? Of meer praktisch: Wat voel je als een ander jaren later met je idee aan de gang gaat en het wel omarmd wordt?

De metafoor van een boom kwam ons te hulp: Niet omknakken, maar de stroom op gang houden, nieuwe wegen vinden, rust nemen, perspectief veranderen, beter wortelen en terugveren.

Job, Sander, Marian, Dirkjan en Renate

Meta-zelfbewustzijn en hoogbegaafdheid

weerslag van een dialoog met hoogbegaafden

Als je je altijd bewust bent van jezelf, van wat je doet, wat je zegt en wat je voelt. En als dat bewustzijn zich ook uitstrekt over de interactie met anderen of zelfs hoe anderen in jouw nabijheid met elkaar interacteren en je je voortdurend afvraagt vanuit welke overtuigingen of beweegredenen of onbewust patronen mensen dan doen. Als je dat observeert en je zulke onlogische dingen ziet gebeuren dat je aan jezelf gaat twijfelen, terwijl je tegelijkertijd waarneemt dat de anderen het prima naar hun zin hebben. Wellicht worstel je dan met een (zeer) actief meta zelfbewustzijn.

We onderzochten dit fenomeen in een groep hoogbegaafden. Iedereen had er ervaringen mee en deze ervaringen riepen niet zelden sombere gevoelens, boosheid, pijn en/of eenzaamheid op. Gelukkig kwamen er ook ideeën in de groep naar boven over hoe hiermee om te gaan.

In je meta zelfbewustzijn komt vaak de gedachte op: “Ben ik nu de enige die dit ziet?”. Soms probeer je wat gedachten en gevoelens te delen, maar deze vinden regelmatig geen vruchtbare voedingsbodem, omdat je wat stappen vooruit bent op de anderen. Wat jij ziet bevindt zich nog buiten het blikveld van de anderen. Hierdoor kun je je machteloos voelen. 

Deze machteloosheid verhoogt je zelfbewustzijn, waardoor je nog intenser kan gaan observeren.

De kunst is om je meta (zelf)bewustzijn te doen vanuit nieuwsgierigheid, speelsheid en open mindedness. Dit vermogen te verwelkomen, je te verwonderen en minder te oordelen. En het misschien ook wat minder serieus te nemen. Je bent aan het bijdragen om wereldproblemen op te lossen, maar meer als een spel, wat luchtiger.

Niet alleen de inhoud kun je zo benaderen, maar ook hoe het proces zich voltrekt. Je kunt het als een puzzel zien om te onderzoeken hoe jij ‘eigenaarschap’ kunt nemen door een ingang te vinden om er iets mee te doen, iets te veranderen of jezelf een kleine opdracht te geven. Of in ieder geval je vinger op te steken als er een wens ontstaat complexiteit te doorgronden. Daardoor ontwikkel je voor jezelf een handelingsperspectief en schuift de machteloosheid een treetje naar beneden. De situatie krijgt een andere kleur.

Wat ook helpt is om een maatje of bondgenoot te vinden in de omgeving waar je je begeeft. Zodat je bij elkaar stoom kunt afblazen. 

Als wat jij ziet zich nog buiten het blikveld van de anderen bevindt, kan een ‘tolk’ behulpzaam zijn. Iemand die het geduld en de capaciteit heeft om jouw beeld in stappen (in jouw ogen wellicht kleine stapjes) terug te vertalen. 

Nog een andere optie is om er OK mee te zijn dat je erbuiten staat. Of in ieder geval voor een tijdje en dat je je helemaal kunt verliezen in fenomenologisch onderzoek. Je buitenstaanders blik benutten om scherper te zien welke dynamieken en informatie je om je heen waarneemt.

Helemaal mooi is het als iemand in de groep de visie of het geluid van de hoogbegaafde expliciet uitnodigt om het onderzoek te verrijken. Voorwaarde daarbij is natuurlijk wel dat je naar buiten bent getreden met het feit dat je hoogbegaafd bent. Als jezelf als hoogbegaafd betitelen nog een brug te ver is, zou je je “monitor”-talent expliciet kunnen maken. 

De monitor is een teamrol die zich in interactie met anderen uit als de rol van degene die vanuit een helicopterpositie naar een situatie kan kijken. Iemand die nadenkt en doordenkt, die consequenties overziet, die wikt en weegt en weloverwogen analyses kan maken. Iemand die bedachtzaam is en wil begrijpen en vaak over veel feitenkennis beschikt. Iemand die houdt van logica, streeft naar objectiviteit en graag een onafhankelijk oordeel opbouwt zonder te besluiten, uit te sluiten en te geloven. 

Door: Renate, Hildi, Lina, Rosanne, Julia, Ruth, Aimée en Marit

Hoogbegaafde personages in de literatuur

De afgelopen maand las ik de roman Hogere Machten van Joost de Vries. Ik heb er erg van genoten, vooral door de twee hoofdpersonen die zo virtuoos waren in het gesprek, zonder dat het ‘high brow’ werd. De verbeeldingskracht, het absurdisme, het associatief vermogen. Ik twijfel er niet aan dat deze personages hoogbegaafd zijn. Net als Joost de Vries overigens (Podcast BoekenFM). 

Ik bedacht me hoe interessant en leuk het zou zijn om een lijst te maken met literatuur waarin hoogbegaafde personages een (grote) rol spelen. Ter inspiratie, identificatie, herkenning, whatever.

Dus als je meteen aan een boek denkt bij deze vraag, laat het me dan weten. Dan maak ik op mijn website een lijst, zoals er nu al een is voor podcasts.  

Oproep

Mocht je graag literatuur lezen en er ook graag over willen uitwisselen, dan kunnen we een leesclub starten die met enige regelmaat bij elkaar komt  
Laat je het weten als je interesse hebt, want Rosanne en ik hebben daar wel oren naar.

Workshop Oplaadplekken

Opladen, hoe doe je dat?
Wat kenmerkt een fijne oplaadplek? Hoe creëer je zo’n plek?
Of hoe maak je van een bijeenkomst en plek waar mensen kunnen opladen?

Waarom ben je na de ene bijeenkomst gesloopt en loop je na afloop van de andere bijeenkomst over van de energie? Wat onderscheidt een gewone bijeenkomst van een bijeenkomst die je nog lange tijd bij blijft? Een onvergetelijk feest, een heerlijke vriendenavond, een gedenkwaardig gesprek of een waardevolle vergadering. Helemaal in deze tijd waarin veel dingen snel veranderen en we – ook virtueel – van het ene naar het andere rennen, zijn bijzondere bijeenkomsten een belangrijke bron van energie en plezier. Niet alleen in je vrije tijd, maar ook op je werk of op school. Daarover schreef ik het boek: ‘Handreiking Oplaadplekken’.

Tijdens deze workshop creëren we een oplaadplek voor onszelf, deel ik mijn kennis en onderzoeken we wat bijdraagt en wat je zelf kunt doen.

Workshop:
– Verwelkomen in het houten huis in Dunsborg bij Hengelo Gld. 
– Check-in om kennis te maken met elkaar
– Korte toelichting op het fenomeen oplaadplekken
– Aan de hand van een oefening en dialoog ontdekken waar en waarvan we opladen als we in een groep zijn. Waar kom je graag en wat maakt dat je daar graag komt? Wat maakt dat je energie krijgt van een bijeenkomst? Welke waarden spelen daarbij een rol en welke randvoorwaarden?
– Check-out en ontdekken wat we door deze uitwisseling morgen wellicht al kunnen doen.

Data: Vrijdag 8 maart van 10.00-13.00 uur of donderdag 4 april 2024 van 19:00-22:00 uur.
Plek: Zelhemseweg 43 in Hengelo GLD, met elkaar meerijden is te organiseren. 
Deelname kost €25 of aanschaf van het boek Handreiking Oplaadplekken.
Ivm beperkt aantal plaatsen is aanmelden noodzakelijk. 
Dat kan bij Renate: 06-14890474 (bellen of what’s app) of via deze link: https://forms.gle/B3HZjkHRDH1Exhy99

Mensen ontmoeten waar ze zijn

Dat is voor mij de essentie van coaching. Een tijdje met mensen meereizen en daardoor meekijken, vragen stellen, ondersteunend zijn indien nodig. Ik schreef er een kort artikel over in CoachingMagazine van uitgeverij Boom.

Je kunt ook het hele magazine lezen met als thema Tijd.

Oplaadplekken avond – 7 november 2023

Oplaadplekken avond – 7 november 2023

Oplaadplekken: Wil je een oplaadplek ervaren of weten wat een fijne oplaadplek kenmerkt? Kom dan dinsdag 7 november 2023 in de avond in Amsterdam naar een ontmoeting. Je bent van harte welkom!

We onderzoeken: Waarom ben je na de ene bijeenkomst gesloopt en loop je na afloop van de andere bijeenkomst over van de energie? Wat onderscheidt een gewone bijeenkomst van een bijeenkomst die je nog lange tijd bij blijft? Een onvergetelijk feest, een heerlijke vriendenavond, een gedenkwaardig gesprek of een waardevolle vergadering. Helemaal in deze tijd waarin veel dingen snel veranderen en we – ook virtueel – van het ene naar het andere rennen, zijn bijzondere bijeenkomsten een belangrijke bron van energie en plezier. Niet alleen in je vrije tijd, maar ook op je werk of op school.

Tijdens deze avond creëren we een oplaadplek voor onszelf, krijg je inzicht in het fenomeen oplaadplekken en onderzoeken we wat bijdraagt aan een sfeer waarin je kunt opladen.

Praktisch

 • Op dinsdagavond 7 november 2023 om 19.00 uur tot 22.00 uur.
 • 5-7 deelnemers.
 • Adres: IJburglaan 1556 te Amsterdam.
 • Kosten: 25 EUR of aanschaf van het boek Handreiking Oplaadplekken.
 • Aanmelden kan van deze link

Niet algoritmische kennis

Niet algoritmische kennis

Ik ben dol op kennis vergaren. Maar algoritmes dringen zich hoe langer hoe meer op bij het vinden van interessante bronnen. En ik houd niet van algoritmes omdat die mijn aandacht convergeren, terwijl ik dol ben op divergeren.

Dat is de reden waarom ik van boeken lezen houd, ik de krant van voor tot achter doorneem en graag naar podcasts luister. Dan is de kans dat ik iets heel nieuws ontdek namelijk het grootst.

Hierbij de lijst van podcast die ik beluister.

 • Boekbesprekingen:
  • Boeken FM – Diepgaande boekbesprekingen met vrolijke noot.
  • Fixdit – Om vrouwelijke auteurs in de schijnwerpers te zetten.
 • Allerlei onderwerpen:
  • DAMN, HONEY – De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
  • Nieuwsweekend – Wekelijkse podcast (van radioprogramma) met grote variatie aan onderwerpen en boekbesprekingen.
  • De Ongelooflijke podcast – Allerlei thema’s vanuit christelijk perspectief.
  • Culturele Bagage – Bespreking van media fenomenen.
  • Stuurloos – Over het functioneren van de overheid.
  • Onbehaarde Apen – Wetenschappelijke onderwerpen uitgediept.
  • De Publieke Tribune – Coen Verbraak spreekt met groepje mensen over actueel onderwerp.
 • Actualiteit:
  • De Kamer van Klok – Wekelijkse bespreking van de Nederlandse politiek met journalisten van de Volkskrant.
  • De Groene Amsterdammer Podcast – Wekelijkse bespreking van een long-read en maandelijks Buitenlandse zaken.
  • Betrouwbare Bronnen – Jaap Jansen en vaak ook PG bespreken politieke en politiek historische onderwerpen.
  • De Rudi & Freddie Show – Gesprekken over economie en politiek (geen recente aflevering).
  • De Volkskrant Elke Dag – Kort item iedere dag over actualiteit met wat achtergronden.
  • Ecosofie – Hoe breng je economie, ecologie en filosofie in balans, gesprekken met experts.
 • Geschiedenis:
  • OVT – Wekelijkse historische podcast (van radioprogramma) inclusief boekbesprekingen.
  • Gestern ist jetzt – Duitse podcast over twee vrouwen die hun eigen geschiedenis onderzoeken.
  • The Rest is History – Heel breed over allerlei historische onderwerpen.
  • Dan Carlin’s Hardcore History – Urenlang de diepte in, sommige podcasts duren zomaar 5 uur (ook Addendum, die zijn wat korter).
  • In Our Time – BBC podcast over historische onderwerpen.
  • Wilde eeuwen – Korte podcastserie over het belang van de Middeleeuwen.
 • Psychologie:
  • We can do hard things with Glennon Doyle – Vrolijk snel denkend trio dat uitzoekt hoe je een goed leven kan leiden. Vaak met interessante gasten.
  • Where should we begin – Therapiesessies met Esther Perel (ook grappig is de pastiche podcast Say More with Dr? Sheila).
  • De Liefde van Nu – Hoe is het om lief te hebben in deze tijd. Corine Koole interviewt mensen over hun vriendschappen en liefdes.
 • Interviews:
  • Goede Gesprekken – Lex Bohlmeijer interviewt inspirerende personen met een bjizonder verhaal (De Correspondent).
  • Met Groenteman in de kast – Interviews met mensen die hem zijn opgevallen of hebben verwonderd.
  • Het Marathoninterview – Interviews van drie uur. Oude episodes zijn ook de moeite waard.
 • Prettig gepraat:
  • Echt gebeurd – Verhalenvertellers aan het woord.
  • Teun en Gijs vertellen alles – Grachtengordelachtig geleuter, intellectuele pogingen met geroddel.
  • Man met de microfoon – Korte podcasts over het leven (nu in 2023 in Sheffield).
  • Zoet/Zuur – Twee Amsterdamse vrouwen over wat hen zoal bezighoudt.
  • Maarten van Rossem Podcast – Als je van zijn bespiegelingen houdt.

En nog twee praktische tips: Ik speel de podcasts af op 1,5x de snelheid, om mijn veelvraat-brein alert te houden. Vaak doe ik ook een ordeningsactiviteit erbij (Pixel Art, iets huishoudelijks of autorijden), omdat ik me dan beter kan concentreren op de podcast.

Oplaaddag voor hoogbegaafde volwassenen

Oplaaddag voor hoogbegaafde volwassenen

Je bent op zaterdag 6 april 2024 van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een Oplaaddag.

Een dag samen op een mooie plek met tijd om te doen waar je die dag behoefte aan hebt en waarvan je dan vast ook oplaadt. Er zijn mogelijkheden voor goede gesprekken, mijmeren, wandelen, schilderen, tekenen, dichten, schrijven of kleien, koken, samen eten, spelletjes doen, rond het vuur zitten, niksen of iets anders.

We starten de dag om 9.30 uur met een check-in ronde om te ontdekken waaraan ieder van ons die dag behoefte heeft en delen de dag dan samen in. De enige vaste elementen zijn de maaltijden.

Door de jaren heen merkten we dat er behoefte bestaat om soms wat langer met elkaar te zijn. Meer tijd te hebben voor gesprek, voor vertragen en voor creatieve uitingen. Daarom dus deze Oplaaddag.

Praktisch

 • Op zaterdag 6 april 2024 van 9.30 uur tot na het avondeten.
 • Middag- en avondeten met elkaar.
 • 5-12 deelnemers.
 • Wij zorgen voor materialen voor creatieve activiteiten, maar neem zelf ook mee wat je denkt nodig te hebben.
 • Adres: Zelhemseweg 43, 7255PV Hengelo Gld in de Achterhoek (niet Hengelo-stad)
 • Bereikbaarheid: Parkeermogelijkheid voor en achter het huis.
  OV: Trein naar Doetinchem en dan bus 51 naar bushalte Kroezerijweg op 5-10 minuten lopen van het huis.
  We kunnen meerijden met elkaar faciliteren door contactgegevens uit te wisselen.
 • Camping in de buurt: De Kloostertuin en B&Bs in de buurt.
 • Kosten: 75 EUR
 • Aanmelden van deze link

Wees welkom!

Met hartelijke groet,
Renate van der Veen (06-14 890 474) en Hildi Glastra van Loon (06-36 263 175)

Handreiking Oplaadplekken verschijnt binnenkort

Op 5 maart 2023 is het eindelijk zover dat mijn boek Handreiking Oplaadplekken verschijnt. Ik heb er vier jaar aan gewerkt en nu is het tijd om ermee naar buiten te treden.

Op basis van ervaringen, maar zonder daar wetenschappelijk onderzoek naar te doen, beschrijft dit boek mijn werkhypothese over hoe een oplaadplek tot stand komt en goed werkt. Gaandeweg heb ik een achttal verschillende fases ervaren in het creëren en onderhouden van een oplaadplek en deze komen in de volgende acht hoofdstukken aan bod. 

 1. Voorbereiden
 2. Uitnodigen
 3. Verwelkomen
 4. Introduceren
 5. Samen (niet) doen
 6. Reflecteren
 7. Spanning dragen
 8. Continueren of stoppen

Ieder hoofdstuk bestaat uit drie delen. Allereerst je innerlijke houding en intentie, en ten tweede de praktische kant van zo’n oplaadplek. Beide aspecten verdienen aandacht; zowel het proces waarvoor het misschien nog zoeken is naar woorden, als het concrete doen en laten. Ieder hoofdstuk eindigt met oefeningen, zodat je ermee aan de slag kunt gaan. 

Zoals je ziet gaan de eerste vier fases over het tot stand brengen van de oplaadplek. Dat is niet voor niets. Het creëren van een plek gaat namelijk vooral over het zorgvuldig bouwen van een bedding voor mensen. Met bedding wordt hier bedoeld dat de aard en de randvoorwaarden van de oplaadplek goed zijn. Dat het klopt en dat mensen die daar komen dat kunnen ervaren. Als de bedding goed is, komt de rest vaak vanzelf.

Het boek sluit af met een hoofdstuk over de specifieke kenmerken van een goede oplaadplek en wat nu maakt dat je daar oplaadt.

Door het hele boek heen zul je persoonlijke ervaringen lezen over oplaadplekken. Daarnaast staan er ook voorbeelden in van bestaande plekken met oplaadkwaliteit. Ze heten niet altijd een oplaadplek, maar zijn dat in wezen wel. 

Aan het einde van het boek werk ik de acht fases uit voor verschillende contexten waar oplaadplekken mogelijk zijn: een onderwijsinstelling, een team, een persoonlijke oplaadplek voor jezelf en online oplaadplekken. 

Door alle voorbeelden, hoop ik je verbeeldingskracht te prikkelen, zodat we uiteindelijk overal oplaadplekken voor mensen kunnen vinden en creëren. Want dat is wat ik met dit boek hoop te bereiken: Overal oplaadplekken voor mensen!  

Mocht je alvast een exemplaar willen bestellen, dan kan dat via deze link Je krijgt het boek dan zodra het is verschenen thuisgestuurd.

De kosten van het boek bedragen 25 euro en de verzendkosten zijn 4,15 euro. Ik stuur je een tikkie.

Crowdfunding voor mijn boek

Na enkele jaren schrijven, wissen en strepen, ga ik een boek over Oplaadplekken publiceren. Oplaadplekken voor mensen, welteverstaan. Het is een boek over de kracht van saamhorigheid en hoe je daar energie van krijgt.

Velen van jullie weten dat het organiseren en creëren van oplaadplekken een missie is in mijn leven. Misschien heb je me wel eens gehoord over het Tankstation voor de Liefde, maar in mijn dialoogwerk zit ook altijd een verlangen naar het creëren van een plek waar mensen even kunnen opladen.

Mijn droom is dat er veel meer oplaadplekken ontstaan, plekken waar mensen op adem kunnen komen in roerige tijden om vandaaruit weer gesterkt de wereld in te gaan. Deze droom spoorde me aan om alle opgedane kennis en ervaring over oplaadplekken te bundelen en ordenen, zodat meer mensen kunnen ontdekken hoe je iets tot een oplaadplek maakt. Ieder hoofdstuk beschrijft wat het innerlijk van je vraagt, maar is ook heel praktisch en bevat oefeningen. 

Ik heb er lang op zitten broeden, omdat zo’n boek voor mij eigenlijk nooit af is. Iedere uitwisseling of ervaring kan weer nieuwe ideeën brengen én ik weet zoveel niet. Maar nu heb ik toch een punt gezet achter de laatste zin. 

VERZOEK

Om ervoor te zorgen dat dit boek alle mensen vindt die hier nieuwsgierig naar zijn, start ik vandaag een crowdfunding campagne.

https://www.voordekunst.nl/projecten/13636-overal-oplaadplekken-voor-mensen

Het zou super zijn als je dit boekinitiatief zou willen steunen!
Misschien door het boek alvast te bestellen of een donatie of door de campagne te delen op je social media.

Ook hoop ik dat door deze campagne meer mensen buiten mijn eigen netwerk in contact komen met het boek.
Daarnaast zal duidelijk worden hoeveel mensen interesse hebben in het boek, zodat we het juiste aantal boeken milieuvriendelijk kunnen laten drukken.
En wie weet zijn er mensen die de uitgave van dit boek financieel willen steunen, want met een kleine oplage overstijgen de kosten vaak de verkoopprijs (25 euro).

VOORTGANG

Marie-Louise de Bruin van Gravue Concept & Creatie is op dit moment bezig het boek mooi vorm te geven en we hopen het in december te laten drukken en naar buiten te brengen.
Het zou fijn zijn als er nog een uitgever gevonden kan worden voor het laatste delen van het uitgeefproces zoals distributie. Dan is het boek straks verkrijgbaar in de boekhandel en bij online boekaanbieders. Alle suggesties daarvoor zijn welkom!

Dank voor je interesse en fijn als je me op welke manier dan ook wil steunen.