In dialoog onderzoek je samen een vraag.

Je hebt overleg, je hebt debat en er is dialoog.

Dialoog onderscheidt zich van andere gesprekken doordat het gaat om met elkaar onderzoeken en niet tegenover elkaar staan. Je onderzoekt samen en gaat daarvoor als het ware naast elkaar staan. Je verandert je houding ten opzichte van de ander en daardoor ontstaat een ander gesprek. Het gaat om uitwisseling van ervaringen en niet om overtuigen.

Dialoog onderscheidt zich doordat het plaatsvindt in een cirkel van mensen. De ronde vorm staat voor gelijkwaardigheid van alle deelnemers. Het heeft ook de voorkeur om met elkaar te praten zonder tafel ertussen. Gesprekken komen dan sneller tot de essentie, omdat lichaamstaal goed zichtbaar is.

Aandachtig luisteren staat centraal.

Dialoog kan overal over gaan. In bedrijven gaat het vaak over je manier van werken, zoals hoe je omgaat met je klanten of met hoge werkdruk of hoe je interdisciplinair kunt samenwerken.
Overheidsorganisaties gebruiken dialoog ook om goed te begrijpen welke belangen er spelen rond projecten en hoe deze het beste te dienen in het belang van alle betrokkenen.
Dialoog vindt ook plaats in buurten of steden. Dan gaat het vaak om maatschappelijke thema’s zoals hoe mensen in de buurt met elkaar willen omgaan of hoe je verantwoord met voedsel kunt omgaan.

dialoogfestival
Doelgroepen:

  • Organisaties en bedrijven die een thema of vraag goed willen begrijpen alvorens nieuwe acties in te zetten.
  • Organisaties die durven te vertragen om de duurzame oplossing voor een vraagstuk te vinden en daarmee voorkomen dat ze korte termijn oplossingen bedenken.
  • Jongerengroepen die zich met wereldvraagstukken of pubervraagstukken bezighouden (bijvoorbeeld World=U en “Lastig gesprek met je ouders?” );
  • Zelfstandig ondernemers die graag de vraagstukken waar ze zelf tegenaan lopen met anderen samen willen oplossen.

Dialoogmethoden:

Ik ben geschoold in en gebruik de volgende methodieken:

  • dialoogvorm Nederland in Dialoog – vier stappen methodiek Kennismaken-Ervaringen delen-Dromen-Doen
  • dialoogvorm World Dialogue Foundation – met talkingstick spreken vanuit het hart
  • dialoogvorm Arab Educational Center – vanuit inspirerende tekst reflecteren, communiceren en doen
  • dialoogvorm Socratisch Gesprek – de essentie van iets ontdekken door in te zoomen op een ervaring en daarna uit te zoomen
  • dialoogvorm Het Consulaat – aan de hand van door acteurs gespeelde scènes lastige zaken bespreekbaar maken
  • interne dialoogvorm Focusing – jezelf bevragen over iets aan de hand van wat je in jezelf voelt.

Zoek je een dialoogbegeleider?
Neem dan contact op.

Zoek je een dialoogtrainer?
Kijk dan op Leerwegdialoog.nl, waar het trainingsaanbod staat dat ik samen met Olga Plokhooij aanbied.

Real Sharing

Listen to others not to agree or to disagree,
but simply to hear each other’s experience.

Speak with others not to obtain attention or approval,
but to communicate what is in your heart and mind.

The greatest joy is not to find agreement with others,
but to hear and be heard deeply and without judgment.

This outcome can be achieved in every encounter.

by Paul Ferrini