Mijn klanten zijn mensen die een verlangen hebben om een volgende stap in hun ontwikkeling te zetten. Dat kan op verschillende manieren:

Coaching:

De waarde van coaching is dat je wordt versterkt in wie je werkelijk bent en wat je wil (bereiken). Als je dit beter weet van jezelf, veranderen de prioriteiten in je leven. Hierdoor verbetert je energiebalans en wordt je werk en je leven lichter. Lees meer over coaching

Dialoogbegeleiding:

De waarde van dialoog is dat mensen zich samen in vraagstukken verdiepen en elkaar tegelijkertijd beter leren kennen omdat bij dialoog de persoonlijke ervaringen centraal staan. Hierdoor vergroot de openheid, veiligheid en het onderlinge vertrouwen. In organisaties en groepen levert dit op dat teams: beter gaan samenwerken, minder conflicten hebben, minder verzuimen en efficiënter werken. Hierdoor verbeteren de resultaten zowel kwalitatief als kwantitatief. Lees meer over dialoogbegeleiding

Teamrol training:

Teamrollen zijn een nuttige, leuke en toegankelijke manier om interactie tussen mensen te begrijpen. Het helpt je te snappen hoe je zelf je teamrollen inzet (iedereen heeft gemiddeld drie authentieke rollen), hoe andere mensen dat doen en welk effect dat kan hebben op samenwerking.. Lees meer over teamroltraining

En HOE doen we dat samen?

– Door vraagstukken integraal – vanuit meerdere dimensies – te onderzoeken en de samenhang van oorzaak en gevolg te analyseren en/of te ervaren;
– Door in dialoog te zijn met elkaar en ervaringen te delen, waardoor verbinding ontstaat of herstelt;
– Door te erkennen waar je goed in bent en daar erg goed in te worden (authenticiteit);
– Door te erkennen waar je minder goed in bent en daarvoor de samenwerking met anderen op te zoeken (diversiteit);
– Door wat onbespreekbaar is bespreekbaar te maken;
– Door nieuwe inzichten in actie te brengen, omdat je pas echt wat hebt geleerd als je het in de praktijk kunt brengen.

Waarom ik vanuit deze principes samenwerk, kun je lezen bij Inspiratie.