Coaching

new doc 2_1

Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.

Hoogbegaafde volwassenen in Amsterdam en omgeving of in de Achterhoek die een coach zoeken, ben ik graag van dienst.

Het coachen van hoogbegaafden is voor mij qua methodiek niet anders dan voor andere mensen.
Wel zijn er thema’s die meer bij hoogbegaafden spelen. Denk aan onderwerpen als:
– behoefte aan autonomie;
– grote denkkracht en patronen zien en daarvoor niet altijd gehoor vinden;
– hoe je te verhouden tot je leidinggevende;
– hoe geïnspireerd te blijven in je werk/ takenpakket.

In mijn coachingspraktijk heb ik een eigen werkwijze ontwikkeld. Het belangrijkste uitgangspunt is dat ik mensen inspireer om heel goed te worden in waar ze van nature goed in zijn en te erkennen waarin ze minder goed in zijn en daarin de samenwerking met anderen te zoeken. Ik maak daarbij gebruik van mijn expertise op het gebied van teamrollen. Dat zijn rollen die mensen in teams of interactie met anderen van nature aannemen.

Ik werk dus niet aan het helpen opkrikken van vaardigheden waar mensen van nature niet goed in zijn. Ik vind bijvoorbeeld dat het zonde van je inspanningen is om als tevreden chaoot aan een gestructureerd leven te gaan werken.

Het is de kunst voor hoogbegaafden te ontdekken waar ze allemaal goed in zijn en hoe ze dat kunnen combineren.

Mijn expertise op het gebied van hoogbegaafdheid komt voornamelijk voort uit persoonlijke ervaring en verdieping in dit onderwerp sinds ik in 1991 ontdekte dat ik hoogbegaafd ben. Daarnaast heb ik een coachingsopleiding gedaan. Ik werk in mijn coachingspraktijk sinds 2012 met (bijna uitsluitend) hoogbegaafde klanten. Daarnaast werk ik regelmatig samen met hoogbegaafden en dat is ook iedere keer erg leerzaam en houdt mijn zaag scherp.

Voor hoogbegaafden is het mijns inziens fijn om een coach te hebben die zich goed kan inleven in wat er in een hoogbegaafde volwassene omgaat en die goed de gedachtengangen – die voor anderen soms ondoorgrondelijk zijn – kan volgen. Dit maakt dat hoogbegaafden zich begrepen kunnen voelen en hun worstelingen bespreekbaar durven maken.

Sara:

De gesprekken met Renate vond ik erg waardevol. Dankzij Renate kon ik helder zien wat mijn eigen rol is in allerlei situaties en hoe groot mijn mogelijkheden zijn om die rol te veranderen. Het hielp mij enorm dat ze mij niet alleen rake vragen stelde, maar ook vergezichten bood van hoe het anders zou kunnen.

Rianne:

Renate heeft de natuurlijke gave om de ander optimaal te lezen in zijn/haar vraagstukken. Zij gaat de diepte in – alles is bespreekbaar – en maakt in interactie inzichtelijk wat je volgende stappen zouden kunnen zijn. Wat haar een bijzonder sterke coach maakt, is dat zij bovendien kan putten uit een ruim ontwikkeld reservoir aan competenties, middelen en mogelijkheden die je helpen de ontdekte – en verlangde paden ook echt daadwerkelijk op te gaan.

Zoek je een coach?

Zin in een kennismakingsgesprek? Neem dan contact met me op.
Een intakegesprek van 30 minuten voor wederzijdse kennismaking is gratis en vrijblijvend.
Ik werk als coach in Amsterdam en in Hengelo Gld, in de Achterhoek.

Coachingtarief

Ik hanteer een tarief van €135 (incl BTW) per sessie en afspraken naar draagkracht zijn bespreekbaar. De teamroltestsessie kost €270 (incl BTW) in verband met de testen en analyse van de testen ter voorbereiding.
Voor werkgevers geldt een tarief van €1750 (excl BTW) voor 5 gesprekken en de teamroltesten.

Vergoedingsmogelijkheden: Veel werkgevers vergoeden coaching als onderdeel van het arbeidsvoorwaarden pakket of vanuit het opleidingsbudget. Voor zelfstandig ondernemers is coaching doorgaans aftrekbaar voor de belasting.

Annulering: Dit kan kosteloos (telefonische of per e-mail) tot 24 uur voor het gesprek. Daarna breng ik 50% van het tarief in rekening.

Meer

Wil je meer lezen over hoogbegaafdheid, kijk dan op mijn leeslijst.

Sinds 2017 organiseren Hildi Glastra van Loon en ik dialoogavonden voor hoogbegaafden.

Ik maak onderdeel uit van het BeroepsGroepNetwerk van hoogbegaafden-coaches dat in het leven is geroepen door de Vereniging Mensa Nederland, een vereniging voor hoogbegaafden. Van deze vereniging ben ik lid sinds 1991.

Links:

Ikbenhoogbegaafd.nl
Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen

[english]