2018 – 2022

 • Op 21 december 2017 ben ik toegetreden tot de maatschap Spirit of the Age. Spirit of the Age creëert coalities en begeleidt de samenwerking van verschillende mensen en organisaties die hun krachten bundelen rond een gezamenlijk maatschappelijk doel. Wij zetten onze visie, kennis, ervaring en netwerk in om positieve maatschappelijke ontwikkelingen te initiëren, begeleiden, versnellen en verankeren. We noemen het samenwerkingsontwikkeling. Dialoog is daarbij een belangrijk middel. Onze klanten zijn heel verschillend. want samenwerking en goede gesprekken zijn overal relevant zo niet essentieel: UWV, Rijkswaterstaat, SER, KNAW, Koninklijke Auris Groep, Campus Breda, Koning Willem I College, Artsen zonder Grenzen, Fontys Hogeschool, Rabobank Foundation, Vluchtelingenwerk, CAOP, Arbeidsmarktplatform, Alzheimer NL.
 • Uit maatschappelijke betrokkenheid hebben we binnen Spirit of the Age van 2015-2021 onderzoek gedaan naar de Tijdgeest, wat resulteerde in onze publicatie Indruk van de tijdgeest. In 2022 zijn we een vervolgonderzoek gestart naar Sociaal Weefsel.
 • Daarnaast blijf ik doorgaan met Coaching van hoogbegaafde volwassenen, werkend vanuit inzicht in teamrollen en patronen in je leven.
 • Met Hildi Glastra van Loon samen organiseer ik Dialoogavonden voor hoogbegaafde volwassenen. Het zijn reeksen van vier avonden waarop we thema’s bespreken die voor hoogbegaafden interessant zijn om elkaar te inspireren.
 • Training Dialoog Begeleiden vanuit Leerweg Dialoog in vier dagen voor mensen die al ervaren zijn in gesprekken leiden, maar (meer) ervaring willen opdoen met dialoog. Ik verzorg de training samen met Olga Plokhooij.
 • Leerweg Dialogische Grondhouding vanuit Leerweg Dialoog is een jaarprogramma van acht dagen voor mensen die dialoog breder in hun leven gestalte willen geven. Ik verzorg deze leerweg samen met Olga Plokhooij.
 • Sinds de zomer van 2020 ben ik actief in het partnerschap School in Dialoog. We begeleiden scholen en schoolleiders in het integreren van meer dialoog in de werkwijzen op school.
 • Met negen anderen creëren we het Dialoog Netwerk Nederland, een initiatief om actieve dialoogbeoefenaars in Nederland met elkaar in contact te brengen om elkaar te versterken en stimuleren.
 • Als vrijwilliger ben ik actief voor de Wereldvredesvlam in mijn eigen dorp.

2017

 • Training Dialoog Begeleiden vanuit Leerweg Dialoog in tweeënhalve dag voor mensen die al ervaren zijn in gesprekken leiden, maar (meer) ervaring willen opdoen met dialoog. Ik verzorg de training samen met Olga Plokhooij.
 • Coaching van hoogbegaafde volwassenen, werkend vanuit inzicht in teamrollen en patronen in je leven.
 • In company trainingen Dialoog Begeleiden vanuit het merk Leerweg Dialoog, samen met Olga Plokhooij. Onder meer voor het UWV, CAOP, VO-raad, VOION, Rabobank, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Gemeente Tilburg.
 • U.Lab Frankfurt City. Een maandelijkse bijeenkomst met verwante professionals in Frankfurt am Main, om samen te experimenteren met nieuwe sociale technology.

2016

 • Training Dialoog Begeleiden in tweeënhalve dag voor mensen die al ervaren zijn in gesprekken leiden, maar (meer) ervaring willen opdoen met dialoog. Ik verzorg de training samen met Olga Plokhooij. Leerweg Dialoog
 • Training Appreciative Inquiry voor HR mensen om gesprekken met medewerkers over hun functioneren waarderend en dialogisch vorm te geven.
 • Coaching van hoogbegaafde volwassenen, werkend vanuit inzicht in teamrollen en patronen in je leven.
 • In company trainingen Dialoog Begeleiden vanuit het merk Leerweg Dialoog, samen met Olga Plokhooij.
 • Assessments voor (zware) functies op maat bestaande uit testen, gesprek en rollenspel.
 • In Duitsland dialogen organiseren en begeleiden over de invloed van de Duitse geschiedenis op het hedendaagse leven.
 • U.Lab Een tweewekelijkse bijeenkomst met verwante professionals in Frankfurt am Main, om samen te experimenteren met nieuwe sociale technology.
 • Een samenwerkingsverband in de zorgsector wilde met elkaar in dialoog over hoe ze samenwerken en hoe dat beter kan. Ik heb daaraan bijgedragen als dialoogbegeleider.
 • Intervisiebegeleiding van directeuren van basisscholen.
 • Een eerste intervisiedag om dialoog te oefenen voor mensen die aan onze dialoogtrainingen hebben meegedaan. Het werd een mooie inspirerende dag!
 • Ik heb bijgedragen aan een reorganisatie-traject in een internationale sales-organisatie. Ik heb daar verkennende gesprekken voorbereid en begeleid over “professioneel gedrag in dilemma-situaties“.
 • Het bedrijf Data4Development heb ik geholpen hun website te verbeteren, zodat waar ze goed in zijn helder en duidelijk overkomt.
 • Voor Dé Zeilmakerij in Groningen – Van Zeilen Sails – heb ik een website ontwikkeld en gemaakt.

2015

 • Het schooljaar inspirerend starten met alle leerkrachten, dat vroeg de directie van basisschool De Lanteerne. Op de eerste ochtend van het jaar kwamen we met 60 leerkrachten bij elkaar om onder leiding van Adviseurs in Dialoog in dialoog met elkaar te ontdekken wat de ideale relatie is tussen een kind en een groepsleerkracht. Door elkaar te vertellen waar je als leerkracht voor een kind het verschil hebt kunnen maken, werd de passie voor het onderwijsvak na de zomervakantie meteen weer wakker geschut.
 • Training Dialoog Begeleiden in tweeënhalve dag voor mensen die al ervaren zijn in gesprekken leiden, maar (meer) ervaring willen opdoen met dialoog. Ik verzorg de training samen met Olga Plokhooij. Nieuwe training in 2016.
 • Als je bedrijf snel groeit komt er een moment dat je wilt verwoorden wat voor jezelf vanzelfsprekend de kern van je bedrijf is, terwijl dit voor je medewerkers niet vanzelfsprekend is. In een korte sessie verkenden we op dialogische wijze de identiteit en kernwaarden van deDNKRS. Een energiegevende sessie met mooie ontdekkingen over je eigen kracht, waar je weer mee verder kan.
 • Scholenvereniging in dialoog brengen. Een scholenvereniging wilde graag dialogisch onderzoeken hoe ze de communicatie en samenwerking om tot vernieuwing te komen kon versterken. Met Olga Plokhooij samen begeleidden we dit team. Na een introductie over dialoog, ging de groep van bijna twintig schooldirecteuren met elkaar in gesprek en eindigde de dag met een concreet plan van haalbare en realistische acties die ze samen gaan oppakken.
 • Dialoog over sociale waarde voor het Social PowerHouse. Tijdens het symposium “Serious Social Value” op 4 februari 2015 verzorgde de zwerm aan dialoogbegeleiders van Adviseurs in Dialoog de gesprekken over sociale waarde. In 18 groepen gingen de deelnemers van het symposium uiteen om ervaringen en visie uit te wisselenen. Dat resulteerde in een rijke oogst aan beelden en ideeën over sociale waarde.
 • Coaching van hoogbegaafde volwassenen. Gesprekken over durven dromen en vervolgens doen wat je echt graag wilt doen, over omgaan met mensen die je minder goed begrijpen en meer.
 • U.Lab Een wekelijkse bijeenkomst met verwante professionals in Frankfurt am Main, om samen te experimenteren met nieuwe sociale technology. Meer hierover kun je lezen in mijn blog.

2014

 • Managementteam begeleiding van een sociale onderneming. Aan de hand van de teamrollen van de leden van het managementteam, hebben we onderzocht hoe de samenwerking meer kan profiteren van de diversiteit aan talenten in het team. Na individuele gesprekken hebben we aan de hand van gezamenlijke oefeningen en gesprekken over actuele zaken de teamdynamiek inzichtelijk gemaakt. Zichtbaar werd waar teamrollen elkaar versterken en waar ze contraproductief zijn zolang je onbewust bent van de kracht die schuilgaat onder ‘lastig’ gedrag van de ander.
 • Workshop dialoog en leidinggeven in onzekere tijden voor een welzijnsinstelling met groepen van managers. Na een korte introductie over dialoog (verschil met debat), ging men in groepen van 5-7 in dialoog over hun leiderschap nu de wereld om hen heen zo snel en ingrijpend verandert.
 • Dialoogbegeleiding met het team van Adviseurs in Dialoog voor de Sociaal Economische Raad over de arbeidsmarktinfrastructuur. De input van de deelnemers die met hun voeten in de modder staan zal het advies over dit onderwerp larderen met ervaringen en voorbeelden uit de praktijk van alle dag. Een kwaliteitslag dus voor het advies van de SER aan de Minister van Sociale Zaken.
 • rollenspel-kleinOp een VNG-congres over de drie decentralisaties waar gemeenten mee te maken hebben we met Het Consulaat door middel scenes spelen inzichtelijk gemaakt wat er gaat veranderen in het werk van gemeenten. Naar aanleiding van de scenes hebben we de dialoog over de veranderingen verder op gang gebracht.
 • World=U – draait om het verkennen van wereldissues in groepen jongeren, om vervolgens samen lokaal in actie te komen. Dit jaar doe ik met alle World=U teams een avond over het benutten van verschillen in teams en hoe belangrijk het is de onzichtbare diversiteit te ontdekken. We gebruiken hierbij de teamrollen van Belbin.
 • Training Transparant Management voor Directeuren van basisscholen. Transparant managen begint bij je verwachtingen naar leerkrachten duidelijk uitspreken. Een stap die we gemakkelijk overslaan, waardoor het gesprek over iemands prestaties pas begint als je al een oordeel hebt over de ander. En dan blijkt feedback geven voor veel mensen meteen een stuk ingewikkelder.
 • Training Dialoog Begeleiden in vijf delen voor mensen die al ervaren zijn in gesprekken leiden, maar (meer) ervaring willen opdoen met dialoog. Ik verzorg de training samen met Olga Plokhooij. Nieuwe training in 2015.
 • Assessments voor (zware) functies op maat bestaande uit testen, gesprek en rollenspel.
 • Coaching van hoogbegaafde volwassenen. Gesprekken over over durven dromen en vervolgens doen wat je echt graag wilt doen, over omgaan met mensen die je minder goed begrijpen en meer.

2013

 • Dialoogbegeleiding van een internationale groep jonge sociaal ondernemers van het Synergized Earth Network tijdens een driedaagse summit. Dialoog over persoonlijk leiderschap en commitment aan een actie die bijdraagt aan een betere wereld.
 • Dialoogbegeleiding van een bank over haar identiteit en wat haar onderscheidend en toekomstbestendig maakt. Door in groepen van zeven deelnemers ervaringen uit te wisselen, te dromen en te onderzoeken wat je morgen kan doen om de identiteit te versterken.
 • Assessments ontwerpen en uitvoeren voor mensen die op een nieuwe functie solliciteren. Een assessment bestaat uit testen, gesprekken en een rollenspel en resulteert in een rapport.
 • Dialoogbegeleiding van een organisatie die haar kernwaarden levendig wil maken. Aan de hand van scènes gespeeld door acteurs de dilemma’s onderzoeken die je iedere dag op de werkvloer tegenkomt. Voorbeeld: Neem ík nu verantwoordelijkheid hiervoor of is dat een taak voor mijn leidinggevende?
 • World=U – draait om het verkennen van wereldissues in groepen jongeren, om vervolgens samen lokaal in actie te komen. Dit jaar doe ik met alle World=U teams een avond over het benutten van verschillen in teams en hoe belangrijk het is de onzichtbare diversiteit te ontdekken. We gebruiken hierbij de teamrollen van Belbin.
 • Teamcoaching aan de hand van de teamrolprofielen van het team (11 personen). Na het voeren van individuele gesprekken met alle leden over de teamrollen die zij bij voorkeur vervullen, een sessie met het team over de mogelijke vruchtbare en minder vruchtbare interactie in het team. Een SWOT en een goed gesprek over hoe daarmee om te gaan. Diversiteit in een team vergt hard werken om elkaar te begrijpen en de meerwaarde van verschillende perspectieven concreet te maken. Dialogisch met elkaar spreken is daarbij een voorwaarde voor succes.
 • Coachingsessies aan de hand van je teamrolprofiel voor enkele individuen en een echtpaar. Een korte en krachtige aanpak bestaande uit: teamroltesten maken, coachingsvraag formuleren, coachingsgesprek over je vraag aan de hand van je teamrolprofiel.
 • Coaching van hoogbegaafde volwassenen. Gesprekken over over durven dromen en vervolgens doen wat je echt graag wilt doen, over omgaan met mensen die je minder goed begrijpen en meer.
 • Dance4Life – het begeleiden van gesprekken op een avond met de Friends4Life. Doel was ideeën te  genereren voor de organisatie zelf en de ondernemerservaring van de Friends daarbij aan te spreken. Een combi van persoonlijke ervaringen delen en brainstormen.
 • Dialoogbegeleiding in het kader van een masterclass over projectmatig werken met als centrale vraag: Samenwerken in projecten, wat is succesvol en wat is lastig?
 • Dialoogbegeleiding maandelijkse dialoog (3e maandag van de maand) van Nederland in Dialoog: over afscheid nemen en over reorganisaties.

2012

 • World=U – draait om het verkennen van wereldissues in groepen jongeren, om vervolgens samen lokaal in actie te komen. Door met elkaar in dialoog te gaan en samen te werken tijdens  ontmoetingen. De  jongeren hebben vier belangrijke issues verkend: Voedsel, Welzijn en Welvaart, Wereldburgerschap en Klimaat. Daarna zijn ze in hun eigen omgeving met een project aan de slag gegaan. Ze krijgen daarbij hulp en advies van experts uit het netwerk van de Rabobank en het Wereld Natuur Fonds. Adviseurs van Nederland in Dialoog begeleiden de dialoogbijeenkomsten.
 • Dialoogbegeleiding op studiedag van een team leerkrachten van een basisschool met als doel hun onderlinge communicatie te professionaliseren. Leren omgaan met en benutten van de onzichtbare diversiteit in het team.
 • Dialoogbegeleiding van managers met verschillende doelen en belangen in een grote matrixorganisatie. Hoe krijgen we de doelen voor de organisatie met elkaar op één lijn? Nadruk lag op het leren stellen van vragen in plaats van het poneren van de eigen belangen.
 • Dialoogbegeleiding op basis van de methodiek van het Arab Educational Institute, die ik leerde tijdens de Dream Dialogue Reis naar de Palestijnse Bezette Gebieden
 • Coaching van hoogbegaafde volwassenen. Gesprekken over hoe om te gaan met collega’s, over durven dromen en vervolgens doen wat je echt graag wilt doen, over lastige onderhandelingen en meer.
 • Assessments voor nieuwe functies op basis van 16 persoonlijkheidsfactoren. Met dit assessment is gedrag zeer goed te voorspellen. Zorgvuldig en soms confronterend.
 • Diverse bijeenkomsten van het Tankstation voor de Liefde: saamhorigheid, jezelf kunnen zijn, gezelligheid en uitwisseling.
diversiteit