Een plek waar je kunt opladen, waar je vol energie vertrekt omdat het er fijn was. Dat is een OPLAADPLEK. 

Je werkplek, vriendenkring of vereniging, al dat soort plekken kunnen die kracht hebben. Plekken waar je helemaal jezelf kunt zijn en saamhorigheid kunt ervaren, zodat je daarna weer opgeladen de wereld in kan gaan.

Oplaadplekken creëren is iets wat Renate heel graag doet en als een soort roeping ervaart. En als je iets heel vaak én met hart en ziel doet, word je er beter in. Zodoende heeft ze de afgelopen decennia veel kennis en ervaring verzameld over hoe je oplaadplekken creëert en ontstond bij haar het verlangen dit te delen. 

Renate over haar boek

“Vanaf het moment dat ik me opkwam dat ik deze kennis en ervaring zou willen delen, ben ik me bewuster geworden van wat een plek nu een oplaadplek maakt, wat daarbij komt kijken en wat je dan doet. Wat werkt goed en wat werkt minder goed? De inzichten die hierbij al doende naar voren kwamen, heb ik gebundeld en geordend. En nu is eindelijk het moment gekomen om deze inzichten te delen en publiceren. “

Innerlijk werk en praktisch doen

Het boek is opgebouwd uit 8 hoofdstukken en ieder hoofdstuk heeft drie delen: over je innerlijk voorbereiden, praktische doen en oefeningen. In het boek heb ik zoveel mogelijk persoonlijke ervaringen opgenomen om het inleven te vergemakkelijken.

De acht hoofdstukken:

  • Voorbereiden
  • Uitnodigen
  • Verwelkomen
  • Introduceren
  • Samen (niet) doen
  • Reflecteren
  • Spanning dragen
  • Continueren of stoppen.

Dit boek laat zien hoe je kunt bijdragen aan sociaal weefsel

Oplaadplekken creëren is eigenlijk werken aan het sociale weefsel van de samenleving. Door bewuster mensen uit te nodigen, door weloverwogen iets wel of niet te doen, door regelmatig te kijken hoe het gaat, door te durven stoppen. Deze inzichten vind je in haar boek en helpen allemaal om plekken waar je samenkomt een zodanige kwaliteit te geven dat je er energie van krijgt.

Renate over crowdfunding

“Omdat deze publicatie waardevol kan zijn voor veel mensen en het best een investering is, leek crowdfunding mij een goede mogelijkheid om de publicatie te realiseren. Het zou super zijn als ik bijvoorbeeld 50% van de investering gecrowdfund kan krijgen. De investering bestaat uit: kosten vormgeving, kosten drukken en kosten verspreiding. 
En hoe mooi zou het zijn als ook mensen buiten mijn netwerk via deze campagne in contact komen met het boek!“

Totstandkoming van het boek

Renate heeft ruim vier jaar aan het boek gewerkt en zoveel mogelijk ervaringen van de afgelopen decennia erin verwerkt. Ze is erg dankbaar dat een vijftal mensen kritisch heeft meegelezen en suggesties heeft gedaan. 

Door het publiceren van “Indruk van de tijdgeest” van Spirit of the Age kwam Renate in contact met Marie-Louise de Bruin van Gravue Concept & Creatie. Zij werkt op dit moment aan de vormgeving van het boek, waardoor zeker is dat het boek er ook geweldig uit zal zien. 

Het boek zal milieuvriendelijk gedrukt worden. Het zou fijn zijn als er nog een uitgever gevonden kan worden voor het laatste deel van het uitgeefproces zoals distributie en een ISB-nummer, zodat het boek straks ook verkrijgbaar is voor de boekhandel. Alle suggesties daarvoor zijn welkom.

Details van de publicatie

Titel: Oplaadplekken, een handreiking
Schrijver: Renate van der Veen
Vormgeving en illustratie: Marie-Louise de Bruin, Gravue Concept & Creatie
Drukker: nog niet bekend
Uitgever: nog niet bekend
Luisterboek: Renate zal het boek inspreken zodat meer auditief ingestelde mensen en mensen met dyslexie het boek ook kunnen luisteren. 

Volg Renate

Het publiceren van dit boek ervaart Renate als best spannend. Wil je haar volgen of steunen? Dat kan via haar website en social media.

Facebook | LinkedIn | Instagram Website