Nieuw werk

Voor MT overheidsorganisatie typische scènes uit hun organisatie gespeeld en door hen laten regisseren. Vonden ze heel leerzaam/ leuk. Het bleek weer een heel effectieve manier van leren en inzicht verkrijgen.

Boek: Margaret Wheatley – Leiderschap en de nieuwe fysica

De ondertitel luidt: Lessen voor managers uit de ordening van het universum. Ik ben het boek gaan lezen nadat ik Wheatley in januari 2010 een dag had meegemaakt en had geluisterd naar haar visie op leiderschap en organiseren.
Het is een zeer indrukwekkend boek! Ik heb er maanden over gedaan om het te lezen, omdat ik het met volle aandacht en langzaam wilde lezen. Geen woord wilde missen. Alhoewel het gaat over een wereld waar ik weinig van weet, de quantumfysica, kon ik het gelezene meteen toepassen in de praktijk. Parallellen te over met mijn werk.
Als ik de kern in een paar zinnen probeer te vatten is die als volgt. Niet langer staan (onder)delen centraal, maar de relaties. Niet langer de eenheden maar de verbanden ertussen. Niet langer de informatie als feit, maar de mogelijke analyses van alle beschikbare informatie (zoveel mogelijk, dus open systemen). Niet langer de control, maar vanuit duidelijke waarden en visie een genereus vertrouwen en vrijheid van handelen. Niet langer de deskundigheid en vaardigheden, maar de kwaliteit en omvang van de relaties. Ik doe het boek zo tekort, dus ga het vooral lezen. Boeiend tot en met!!

Het is voorbij

Vandaag werd ik wakker en mijn eerste gedachte was niet: “Hoe voel ik me vandaag?”.
Terwijl ik me aankleed realiseer ik me dat het voorbij is.
Ik voel me normaal. Niet normaal zoals vroeger normaal was, maar een nieuw “normaal”.
Niet meer de stand van “doen, doen, doen”, maar van “zijn, doen, denk, niets, doen, niets, denk, zijn, zijn, slaap”.
De energie stroomt.

Dag, dag, burn out.
Dank voor 400 dagen leren!

Margaret Wheatley – Duurzaam leidinggeven met antwoorden op de crisis

Wheatley doet sinds 1973 onderzoek naar het functioneren van systemen, vanuit organisaties zelf en als consultant. Een citaat van haar website:

“For many years, I’ve been interested in seeing the world differently. I’ve wanted to see beyond the Western, mechanical view of the world and see what else might appear when the lens was changed. I’ve learned, just as Joel Barker predicted when he introduced us to paradigms years ago, that “problems that are impossible to solve with one paradigm may be easily solved with a different one.
I’ve been applying the lens of living systems theory to organizations and communities. With wonderful colleagues, I’ve been exploring the question: “How might we organize differently if we understood how Life organizes?” It’s been an exploration that has helped me look into old patterns and problems and develop new and hopeful insights and practices. It has also increased my sense of wonder for life, and for the great capacity of the human spirit.”

Op dinsdag de 19de januari 2010 nam ik deel aan een workshop onder haar leiding.

Wheatley’s centrale boodschap is dat we – zeker in tijden van crisis – de kracht van iedereen moeten benutten; de diversiteit om ons heen. Om de kracht van mensen te kunnen benutten is andersoortig leiderschap nodig. Leiderschap dat uitnodigend is en mensen stimuleert, dat uitgaat van duidelijke principes die iedereen zich eigen heeft gemaakt. Belangrijk voor iedere leider is het uitgangspunt van gelijkwaardigheid; leiders hebben niet alle antwoorden. In een dergelijk klimaat zullen mensen zorgen voor wat ze zelf hebben gecreëerd en zullen zij verantwoordelijk nemen (bijv. informatie delen), omdat ze geven om wat ze doen. They care when they feel they are being cared for. Ook zal zichtbaar worden dat leiderschap bij iedereen naar boven kan komen als er sprake is van betrokkenheid bij een thema.

Het tweede deel van de dag stond “Perseverence is a discipline” centraal. Een nieuw thema van Wheatley. Ze richt zich tot iedere pionier en spoort hen aan vol te houden om nieuwe systemen te creëren. Ze legt uit met welke dynamiek een pionier te maken krijgt en hoe belangrijk het is dat pioniers elkaar steunen. Uiteindelijk is voor het in gang zetten van verandering maar een kleine groep doorzetters nodig.

Ik doe de spreekster geen recht door haar boodschap zo kort samen te vatten. Voor een uitgebreider verslag van de conferentie verwijs ik naar het verslag van Theo Buijsrogge. Uit zijn verslag tot slot:

Leiderschap in tijden van crisis
Leidende principes om een crisis door te komen:

 • Iedereen heeft eerder moeilijke tijden doorgemaakt. Wat heb je daarvan geleerd?
 • Goede leiders in een crisis hebben een ‘Theory of action’
  – ze weten waar aandacht/prioriteit op te richten
  – ze weten waarom
  – iedereen weet dat
  – iedereen weet wat te doen
 • Elke situatie is werkbaar (te veranderen)
 • Accepteer wat er is
 • Wat je nodig hebt is/komt er altijd, dus heb vertrouwen
 • Als je doel onbereikbaar is, ga dan in ieder geval een stap in de goede richting
 • Je hebt altijd voldoende bronnen, wees creatief en verander je overtuiging van tekort in overvloed.
 • Power and love

  Een benadering van een conflict vanuit macht lijkt zich niet te verhouden tot een benadering vanuit liefde. We hebben het gevoel dat we moeten kiezen tussen die twee. Het machtsspel in een organisatie versus de mensgerichte benadering in een organisatie. In beide kun je doorschieten: een machtsspel eindigt in oorlog en de liefde eindigt in verstikking en matheid.

  Gisteren liet Adam Kahane in een boeiende lezing zien hoe macht en liefde samen kunnen gaan en dat de combinatie doorbraken kan creëren in schijnbaar onoplosbare problemen. Adam Kahane reist de hele wereld over om taaie conflicten open te breken. In december was hij in Kopenhagen en deed hij ook een workshop met leiders uit Noord en Zuid Soedan. Indrukwekkend. Zijn boek “Power and love” is net verschenen in Nederland. Eerder schreef hij “Solving tough problems“.

  Naast zijn boodschap was hij als mens ook mooi om mee te maken: duidelijk over zijn overtuigingen en eerlijk over zijn twijfels, geen ijdelheid.

  Hier een (wat langere) video van hoe Adam Kahane de andere aanpak bevordert in een groot gezelschap.